Khoan khảo sat địa chất công trình “All About Autos Service – Nguyễn Hữu Thọ – Phường Phước Kiểng – Huyện Nhà Bè – TPHCM”