Khoan khảo sát địa chất công trình “Đại trùng tu Chùa Quan Âm – 102 Hà Huy Giáp – Phường Thạnh Xuân – Quận 12 – TP. HCM”