Khảo sát địa kỹ thuật ( bao gồm Khoan địa chất) là một bộ phận quan trọng trong công tác tư vấn kỹ thuật để giúp cho việc đánh giá các phương án thiết kế chính xác, tối ưu về kỹ thuật và kinh tế. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân lành nghề và máy móc thiết bị hiện đại, chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng kết quả khảo sát có độ chính xác, tin cậy cao nhất. Ngoài ra, với cơ sở dữ liệu địa chất rộng khắp các khu vực, chúng tôi luôn sẵn sàng để tư vấn về điều kiện địa chất cho các đối tác và chủ đầu tư có nhu cầu.

Chúng tôi cung cấp giải pháp khảo sát địa chất công trình, bao gồm :

1. Công tác ngoài hiện trường

- Khoan lấy mẫu nguyên dạng (2m/lấy 01 mẫu), mẫu nước…

- Các thí nghiệm ngoài hiện trường (Thí nghiệm SPT, CPTu, DCPT, nén ngang, cắt cánh VST)

- Khảo sát địa chất thủy văn: Khoan giếng công nghiệp, đánh giá trữ lượng nước, thí nghiệm bơm ép nước, quan trắc mực nước

2. Công tác thí nghiệm trong phòng

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng

- Các thí nghiệm trong phòng khác

- Xử lý số liệu

3. Lập báo cáo