Cầu mới khánh thành đã sập

“Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, do công trình nhỏ nên nhà thầu khảo sát thiết kế xây dựng đã không khoan khảo sát địa chất”, ông Nguyễn Văn Chỉnh, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An, nói. Ngày 29-5, ông Nguyễn Văn Chỉnh, phó giám đốc Sở Giao...

Xem thêm

Tại sao phải khảo sát địa chất công trình?

Trong hoạt động xây dựng, công tác khảo sát địa chất công trình – Địa kỹ thuật (ĐCCT-ĐKT) giúp ích nhà thiết kế chọn lựa giải pháp móng cùng các hạng mục khác hợp lý về mặt kinh tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, ngoài việc triển khai...

Xem thêm

Chất lượng công trình xây dựng liệu có đảm bảo?

Khi nhà thầu thiết kế – giám sát thi công là một. Chất lượng công trình xây dựng liệu có đảm bảo? Luật Đấu thầu đã có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2014 và cũng kể từ ngày 15-8-2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ về quy...

Xem thêm

Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa

Nền nhà bị lún sụp, nhà nút toác tại nách tường, nách cửa đi, hay tai họa hơn là hiện tượng trôi móng dẫn đến sập nhà là những mối hiểm họa có thể nhìn thấy trước từ việc xây dựng nhà trên một nên nền móng yêu ớt. Vì vậy để xây nhà đẹp,...

Xem thêm

Quy trình khoan khảo sát địa chất

Công tác triển khai khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm người chủ trì khảo sát. Bài viết này hệ thống từng bước thực hiện công tác khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật trong hoạt động xây dựng và...

Xem thêm