Tại sao phải khảo sát địa chất công trình?

Tại sao phải khảo sát địa chất công trình?
Trong hoạt động xây dựng, công tác khảo sát địa chất công trình – Địa kỹ thuật (ĐCCT-ĐKT) giúp ích nhà thiết kế chọn lựa giải pháp móng cùng các hạng mục khác hợp lý về mặt kinh tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, ngoài việc triển khai...

Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa

Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa
Nền nhà bị lún sụp, nhà nút toác tại nách tường, nách cửa đi, hay tai họa hơn là hiện tượng trôi móng dẫn đến sập nhà là những mối hiểm họa có thể nhìn thấy trước từ việc xây dựng nhà trên một nên nền móng yêu ớt. Vì vậy để xây nhà đẹp,...

Ngành địa chất công trình phát hiện nhiều nguy cơ sụt lún

Ngành địa chất công trình phát hiện nhiều nguy cơ sụt lún
Bằng việc nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất, các chuyên gia địa chất công trình ở phía Nam đã phát hiện nhiều nguy cơ sụt lún tại các khu vực như: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp… Đóng góp thực tế… Cụ thể, Bộ môn...

Quy trình khoan khảo sát địa chất

Quy trình khoan khảo sát địa chất
Công tác triển khai khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm người chủ trì khảo sát. Bài viết này hệ thống từng bước thực hiện công tác khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật trong hoạt động xây dựng và...