Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa

Nền móng yếu xây nhà đẹp cũng vô nghĩa
Nền nhà bị lún sụp, nhà nút toác tại nách tường, nách cửa đi, hay tai họa hơn là hiện tượng trôi móng dẫn đến sập nhà là những mối hiểm họa có thể nhìn thấy trước từ việc xây dựng nhà trên một nên nền móng yêu ớt. Vì vậy để xây nhà đẹp,...