- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bằng các phương pháp siêu âm, nén tĩnh, PIT, PDA

- Khoan lấy lõi cọc nhồi