Thi công, xử lý nền móng là một trong những thế mạnh của chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúng tôi cung cấp các giải pháp nền móng như sau:

- Thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ (300-600mm)

- Thi công ép cọc BTCT, tải trọng dàn ép từ 60-140 tấn

- Bơm phụt xi măng