22 TCN 359 – Quy trình khoan thăm dò địa chất

Công tác khoan thăm dò DCCT cho một công trình bao gồm các bước chính sau đây:
1. Tiếp nhận nhiệm vụ, lập đề cương và lập kế hoạch triển khai công tác khoan.
2. Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan.
3. Xác định vị trí, cao độ miệng hố khoan.
4. Làm nền khoan và lắp ráp các thiết bị khoan, chạy thử máy….