A&E PROJECT- LÔ A-4.2 KCN NHƠN TRẠCH 6, XÃ LONG THỌ, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

A&E PROJECT- LÔ A-4.2 KCN NHƠN TRẠCH 6, XÃ LONG THỌ, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY A&E
KHOAN 8 HỐ 40M
ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG, GỬI MỐC GPS, ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500