Khoan khảo sát địa chất công trình Nhà Xưởng Công Nghệ MPE tại CCN Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. HCM

Khoan khảo sát địa chất công trình Nhà Xưởng Công Nghệ MPE tại CCN Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. HCM

Phục vụ thiết kế nhà Xưởng và Văn Phòng làm việc Công Ty TNHH TM DV Điện Minh Phương

Khoan 3 hố mỗi hố sâu 30m. Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý thông thường, SPT hiện trường