Khoan khảo sát địa chất công trình Nhà Máy Sản Xuất Gạo Vinacam, tại Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ