Khoan khảo sát địa chất công trình ” Xưởng Công Nghệ MPE tại Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh “

khoan khảo sát 3 hố mỗi hố sâu 30m, phục vụ thiết kế Nhà Xưởng Công Nghệ MPE tại Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh do chủ đầu tư CÔNG TY TNHH TM-DV ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG yêu cầu