Khoan khảo sát địa chất công trình” Nhà Máy Dược Phẩm tại Đường 13, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM “

Dự án được đơn vị thiết kế yêu cầu khảo sát địa chất 02hố, mỗ hố sâu 40m nhằm phục vụ thiết kế Nhà máy dược  được chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD phê duyệt