Khoan khảo sát địa chất công trình “Xưởng đan kim 4 – Công ty Cổ Phần Dệt May Thành Công, Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn”