Khoan khảo sát địa chất công trình Nhà Xưởng và Văn Phòng Công ty TNHH CARMI – Cụm CN Lợi Bình Nhơn – Thành Phố Tân An – Tỉnh Long An