Khoan địa chất công trình Nhà điều hành Bộ chỉ huy Quân sự Huyện Nhơn Trạch

Khoan khảo sát địa chất công trình Nhà điều hành Bộ chỉ huy Quân sự Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai