Khoan khảo sát địa chất “MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG GIA ĐOẠN 2 – XƯỞNG CƠ KHÍ 2 & 3 tại ĐƯỜNG 8, KCN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI”

  • Khảo sát địa chất

Khối lượng thực hiện 06 hố 30m, tổng cộng 180m

Thời gian thực hiện 02/11/2016 –  15/11/2016

  • Khảo sát địa hình: Đo vẽ bản đồ tỉ lệ 1/500, tọa độ GPS, 1.5 ha