Khoan khảo sát địa chất công trinh: “Nhà Máy Giấy Chánh Dương- KCN Mỹ Phước I – Huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương”