Trụ sở làm việc và kho chứa dược phẩm của Chi nhánh công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Tiền Giang

Với khuôn viên rộng hơn 560 m2, Chi nhánh bao gồm: tòa nhà văn phòng, hệ thống kho, cửa hàng giới thiệu sản phẩm,…Tổng số vốn đầu tư ước tính khoảng 9 tỉ đồng (bao gồm cả quyền sử dụng đất, xây dựng mới và trang bị hệ thống kho). Đây là một trong những chi nhánh có quy mô cơ sở vật chất tốt nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Đây là một trong 9 chi nhánh trực thuộc hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.  Phạm vi quản lý bao gồm khu vực các tỉnh Miền Tây Nam Bộ: Tiền Giang, Long An Bến Tre và các vùng lân cận.